Onze diensten

Vele helpers maken licht werk!

Acute hulp individuen

Hulp bij eerste levensbehoeften en/of geestelijke nood.

Voor wie vanaf de straat niks meer heeft, kunnen we zorgen voor de eerste levensbehoeften. Van tandenborstel tot bed.

Voor wie niet meer weet hoe het verder moet, kunnen we zorgen voor de eerste geestelijke nood. Van luisteren tot gebed.

Ondersteuning initiatieven

Hulp bij opstart en/of consolidatie.

Voor raad en daad bij de opstart en/of consolidatie van sociaal-maatschappelijke en pastoraal-maatschappelijke initiatieven.